Állattartók figyelem: jelentős új uniós pénzek a láthatáron!

2021.03.23

Március 1-jén zárult le az Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. Bár a konkrét kiírás még nem elérhető a gazdálkodók számára, de néhány, az érintettek számára elengedhetetlenül fontos információt már most megtudhatunk az Agrisol pályázatíró szakembereitől! Aki pályázni akar, ezek alapján most előre felkészülhet – ezzel pedig nagyban növelheti a pályázat megnyerésének esélyét.

Bár az elmúlt uniós költségvetési ciklusban számos kiírás támogatta az állattartó telepek korszerűsítését, a most előkészület alatt álló pályázat során átfogó fejlesztést is finanszírozni lehet majd a keretből. Vagyis számos eddig halogatott tervét, beruházási elképzelését valósíthatják meg a gazdálkodók.
A program célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás alapvető célja a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása.

Új pályázat nyílik hamarosan az állattartó telepek fejlesztésére

A felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatott lesz. A felhívás további fontos célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

A hamarosan megnyíló keret a tervek szerint 30 milliárd forint lesz, 5 célterületre bontva. Azaz valamennyi alágazatba, tehát sorrendben a baromfi, a sertés, a szarvasmarha, a juh és kecske, valamint az egyéb kategóriába sorolt állattartó telepek tulajdonosai pályázhatnak. Az egyes célterületeken belül elnyerhető támogatás maximális összege eltérő: az 1. és 2. célterület esetében 100 millió, a 3. esetében 50 millió, míg a 4. és 5. célterületen pedig 20 millió forint.

A majdan elnyert összegek tehát kifejezetten széles körben fordíthatók majd az állattartásra, így a versenyképesség javítása szempontjából kulcsfontosságú infrastrukturális, technológiai fejlesztések, gépbeszerzések is finanszírozhatóak lesznek hamarosan.

Tekintve, hogy a most előkészítés alatt lévő pályázat igen sokrétű projektek megvalósítását lehet finanszírozni, érdemes alaposan felmérni az adott telep szükségleteit, lehetőségeit, és ezek alapján részletes üzletfejlesztési stratégiát kidolgozni – teszik hozzá az Agrisol munkatársai.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Építéssel járó állattartási technológia kialakítása. Ezen belül

a, Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b, Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?Azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben elérték a legalább 6000 euró STÉ üzemméretet.Mekkora összegre lehet benyújtani a kérelmet?Az egyes célterületeken belül elnyerhető támogatás maximális összege eltérő: az baromfi és sertés ágazatban tevékenykedők esetén 100 millió, a szarvasmarhatelepek esetében 50 millió, míg a juh és kecsketenyésztőkre vonatkozóan, valamint egyéb kategóriában 20 millió forint.Milyen támogatási intenzitással nyílik meg a pályázat?A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, másutt 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelők és a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.Mekkora lehet az előleg aránya?A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

forrás: erdo-mezo.hu

Szeretne hasonló hírekről értesülni?

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Agrisol Beruházás és Pályázat Menedzsment Kft

© 2021 Agrisol. Minden jog fenntartva.