Oldal kiválasztása

Új pályázat lovas fejlesztésekre

2022.04.04

Ötmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg az új, lovas létesítmények fejlesztésére irányuló felhívás.

Megjelent a VP6-6.4.1.1-22 kódszámú Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése című pályázati felhívás.

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.

A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség,
 • szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése,
 • vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése),
 • a lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása),
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása),
 • tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása,
 • általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment,
 • ingatlan vásárlása.

Támogatást igénylők köre

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (a továbbiakban: CSMT), amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania
 • CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
 • a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.

Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.

Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 forint

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő településen50%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen60%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmalfejlesztendő” járásban lévő településen70%

Regionális beruházási támogatás esetén:

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket:

a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,

b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%

A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, növelhető. Mivel a kérelmet benyújtó természetes személy és őstermelő kedvezményezettek a kifizetési kérelem benyújtásakor már mikro- és kisvállalkozásként működnek, ezért részükre is a támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.

forrás: agroinform.hu

Kérdése van? Érdekli a pályázat?
Jelentkezzen telefonos konzultációra!

Szeretne hasonló hírekről értesülni?

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ez is érdekelheti…

Lépjen velünk kapcsolatba!

Agrisol Beruházás és Pályázat Menedzsment Kft

© 2021 Agrisol. Minden jog fenntartva.